Dziękujemy za przeprowadzoną ankietę.

Przejdź do strony OXOPLAST.
Wstaw rangę danego kryterium w zakresie 1-9 (gdzie, 1 = mało ważne, 9 = bardzo ważne)
Kryteria wyboru Ocena ważności
Można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
2019-02-17
 
 
Prosimy odpowiedzieć na pytania zaznaczone na czerwono.